MENY

De yngste i barnehagen – refleksjonsoppgaver for ansatte i barnehagen

For små barn i barnehagen er etablering av sensitive samspill det viktigste. De trenger voksne som har kunnskap om dette og som evner å skape en trygg base for hvert enkelt barn.

For alle voksne i samspill med barn

 • Har du sett eksempler på typisk tilknytningsatferd hos barn på din avdeling?
 • Hvordan merker du det?
 • Hva gjør barn for å søke trøst og støtte fra omsorgspersoner på din avdeling?
 • Kan du/dere merke at barna lar seg trøste når de blir møtt av omsorgsfulle voksne?

Individnivå

 • Hvordan møter du barns tilknytningsatferd?
 • Hva er dine styrker/hva er du god på i arbeidet med å fremme trygge og sensitive samspill i din barnehage?
 • Hva ønsker du å forbedre med deg selv i arbeidet med å fremme trygge omsorgsmiljø i barnehagen?
 • Hvordan møter dere og ivaretar barns tilknytningsatferd på deres avdeling? Hva er dere gode på og hva kan dere forbedre?
 • Diskuter begrepet Trygg Base. Hvordan kan dere bruke denne tenkningen i deres arbeid på avdelingen?
 • Hvordan møter du barn som utfordrer deg med sin tilknytningsatferd? Hva kunne du og din avdeling gjort annerledes i møte med det aktuelle barnet?
 • Gi eksempler på tiltak du mener kan være nyttige for barna på din avdeling – med bakgrunn i et tilknytningsperspektiv.

Systemnivå

 • Hvordan kan dere som organisasjon legge til rette for at det utvikles en felles kompetanse omkring fenomenet tilknytning og barnehagens rolle som sekundær tilknytningsarena?
 • Hvordan kan du som leder sikre en progresjon i arbeidet med å fremme arbeidet mot en tilknytningsbasert barnehage? Hvordan sikre at alle drar i samme faglige retning?
 • Har dere en felles forståelse omkring betydning av trygg tilknytning og relasjonsarbeid i deres barnehage?
 • Symboliserer deres barnehage trygghet og omsorg for alle barn i barnehagen – også de som utfordrer? Hvilke tiltak kan du som leder iverksette for å sørge for at alle barn i din barnehage blir ivaretatt etter disse faglige prinsippene?

 

Refleksjonsoppgaver: Cecilie Evertsen

 

 

Referanser film

Abrahamsen, G. (1997). Det nødvendige samspillet. Oslo: Tano Aschehoug.

Abrahamsen, G. (2010). Vær hos meg – jeg trenger deg!: tilknytning og separasjon mellom barn og foreldre. Trondheim: Tapir akademisk forlag, cop. 2010: s. 325–346.

Abrahamsen, G. (2015). Tilknytningsbaserte barnehager. Oslo: Universitetsforlaget.

Bowlby, J. (1976). Separation: Anxiety and anger. Basic Books.

Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: Retrospect and prospect. American journal of Orthopsychiatry 52(4): 664.

Bowlby, R. (2007). Babies and toddlers in non-parental daycare can avoid stress and anxiety if they develop a lasting secondary attachment bond with one carer who is consistently accessible to them. Attachment & Human Development 9(4): 307–319.

Bowlby, S. R. and P. King (2011). Fifty Years of Attachment Theory : Recollections of Donald Winnicott and John Bowlby. London: Karnac Books.

Brandtzæg, I., et al. (2013). Se barnet innenfra: hvordan jobbe med tilknytning i barnehagen. Oslo: Kommuneforlaget.

Broberg, M., et al. (2014). Tilknytning i barnehagen: hva betyr trygghet for lek og læring? Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Drugli, M. B. (2014). Liten i barnehagen : forskning, teori og praksis. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Killén, K. (2012). Forebyggende arbeid i barnehagen: samspill og tilknytning. Oslo: Kommuneforl.

Shonkoff, J. P. (2013). Driving Science-Based Innovation to Strengthen the Foundations of Lifelong Learning. Behavior, and Health, Harvard University.

Siegel, D. J. (2015). The developing mind: How relationships and the brain interact to shape who we are.Guilford Publications.

Winnicott, D. W. (1960). The theory of the parent-infant relationship. The International journal of psycho-analysis ,41: 585.

Winnicott, D. W., et al. (1992). Babies and their mothers. Reading, Mass, Addison-Wesley.