MENY

Følelseskort

Filmen handler om å bruke følelseskort for å hjelpe barn til å sette ord på følelser.

En av flere viktige komponenter innen sosial kompetanse er evnen til å forstå og sette ord på egne og andres følelser og opplevelser. For at barn skal utvikle denne evnen må de få erfaringer med temaet følelser både i naturlige og mer planlagte situasjoner.