MENY

Veiledningshefte om barns sosiale kompetanse

Barnehagens rammeplan vektlegger stimulering av barns sosiale kompetanse. Men hvordan skal dette egentlig gjøres?

Sosial kompetanse trengs i nesten alle situasjoner i dagliglivet. Både i barnehage, skole, utdanning og arbeidsliv må vi omgås og samarbeide med andre.

– God sosial kompetanse hjelper oss til å skape trivsel og er et godt grunnlag for læring, sier professor Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret.

Hun forteller at all læring i tidlig alder beror på samhandling og relasjoner mellom mennesker, og at hvis barnet har vansker med å omgås andre vil dette kunne ha en negativ påvirkning på andre deler av barnets liv som for eksempel barnets faglige tilpasning i skolen.

En kompetanse som krever stimulering

Sosial kompetanse er en komplisert ferdighet som beror på mange delferdigheter. Ikke bare må barn beherske de ulike delferdighetene, men de må også finne den gode balansen mellom dem slik at de både kan ivareta seg selv og andre barn i sosiale situasjoner.

Selv om mange tror dette er en ferdighet som utvikler seg selv når barn er i samspill med andre, framhever Størksen at det ikke er slik:

– Vi vet at barnehagelærere og andre voksne i praksisfeltet er svært motivert for å jobbe med sosial kompetanse i barnegruppene sine, men de spør ofte etter konkrete verktøy for hvordan de kan gå fram.

I forlengelsen av forskningsprosjektet Skoleklar, et prosjekt som så på betydningen av selvregulering og sosial kompetanse for læring og trivsel i skole og barnehage, ble det derfor utviklet veiledningsmateriell om nettopp dette.

Etterspurt veiledningsmateriell

I heftet Snart førsteklassing – med sosial kompetanse i ranselen presenterer forfatterne, professor Ingunn Størksen og universitetslektor Svanaug Lunde, både faglig bakgrunn for arbeid med sosial kompetanse og konkrete tiltak barnehagene kan bruke.

Sammen med heftet følger også et sett med følelseskort som viser bilder av barns ulike følelsesuttrykk og samspillsituasjoner. I barnehagen kan de ansatte bruke kortene sammen med barna for å snakke om de ulike følelsene.

– Det er viktig for barn å kunne navnet på ulike følelser, kunne reflektere over disse når de oppstår og hva de kan gjøre for å hjelpe seg selv og andre når de har det vondt. Det å kunne akseptere følelser hos seg selv og andre, og å kunne trøste både seg selv og andre er en viktig del av sosial kompetanse, sier Størksen.

– Barn i denne alderen har mange følelser, og vi må lære dem til å sortere følelser slik at de ikke blir overveldende for dem, fremhever forfatterne.

Tilbakemeldingen på både heftet og kortene har vært gode, og det er tydelig at praksisfeltet setter pris på kombinasjonen av teori og praktiske verktøy. Materiellet er produsert og selges av Pedlex.


 

Universitetslektor Svanaug Lunde

Universitetslektor Svanaug Lunde har sammen med kollega professor Ingunn Størksen utviklet et veiledningshefte om barn og sosial kompetanse.