MENY

Hjerneforskning og barnehagene

Hva sier forskning om barns tidlige utvikling? Hva er det viktigste foreldre og barnehage kan gi til de yngste barna? Hvor viktig er egentlig den tidlige stimuleringen, spør Ingunn Størksen i denne kommentaren.