MENY

Selvregulering av atferd

Enkelte internasjonale studier viser at små barns evner til å regulere egen atferd er en viktigere forutsetning for å lykkes i skole og utdanning enn intelligens. Det skrev professor Ingunn Størksen om i Stavanger Aftenblads faste spalte Liv og levebrød 22. januar 2013.