MENY

Masteroppgaver om omsorg, lek og læring i barnehagen

Masteroppgavene er skrevet av studenter som har tatt master i utdanningsvitenskap med profil i spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger.

 • Framsiden på masteroppgaven.

  Relasjonen mellom barn og voksne i barnehagen

  I sin masteroppgave ser Ragnhild Lenes på personalets opplevelse av nærhet og konflikt i relasjonen med barn i barnehagen: Sammenhenger med barnets kjønn, atferdsregulering og sosioøkonomisk bakgrunn.

 • Framsiden på masteroppgaven.

  Forutsetninger for læring i førskolealder

  Masteroppgven til Lene Vestad er en understudie av prosjekt Skoleklar, og handler om minoritetsspråklige og majoritetsspråklige førskolebarns evne til selvregulering, språk og relasjonen til pedagogen. 

 • Framsida på masteroppgaven.

  Sosial kompetanse i rammeplanen

  I denne oppgaven ser Berit Stokka nærmere på hvordan personalet i en barnehage jobber med sosial kompetanse.

 • Framsiden på masteroppgaven.

  Positivt engasjement og kommunikasjon med voksne i barnehagen og barns evne til selvregulering

  Svanaug Lundes masteroppgave handler om relasjoner mellom barn og voksne i barnehagen, og små barns evner til selvregulering. Et av målene var å undersøke samvariasjonen mellom førskolebarnets kommunikasjon og positivt engasjement med voksne og barnets evne til selvregulering.

 • Framsiden på masteroppgaven.

  Språk og sosial fungering hos små barn

  De viktigste funnene fra mastergradsstudien til Elisabeth Brekke Stangeland er at det er en moderat sammenheng mellom språklig mestring og sosial fungering for små barn. Funnet tyder på at det også er andre forhold enn ordproduksjon og språkforståelse som kan gjenspeile små barns sosiale samspill med andre.