MENY

Forutsetninger for læring i førskolealder

Masteroppgven til Lene Vestad er en understudie av prosjekt Skoleklar, og handler om minoritetsspråklige og majoritetsspråklige førskolebarns evne til selvregulering, språk og relasjonen til pedagogen.