MENY

Relasjonen mellom barn og voksne i barnehagen

I sin masteroppgave ser Ragnhild Lenes på personalets opplevelse av nærhet og konflikt i relasjonen med barn i barnehagen: Sammenhenger med barnets kjønn, atferdsregulering og sosioøkonomisk bakgrunn.