MENY

Språk og sosial fungering hos små barn

De viktigste funnene fra mastergradsstudien til Elisabeth Brekke Stangeland er at det er en moderat sammenheng mellom språklig mestring og sosial fungering for små barn. Funnet tyder på at det også er andre forhold enn ordproduksjon og språkforståelse som kan gjenspeile små barns sosiale samspill med andre.