MENY

– Leken læring er nøkkelen til framtiden

Barn må lære på en leken måte hvis de skal ha de beste forutsetninger for det 21. århundre, mener professor Roberta Michnick Golinkoff.

Ovenfor ser du opptak av forelesningen "Preparing 21st century children for a global world: It all starts in preschool" som professor Roberta Michnick Golinkoff holdt ved Universitetet i Stavanger 10. september 2015. Trykk her for å åpne forelesningen i stort vindu.

Professor Roberta Michnick Golinkoff er en av verdens fremste forskere på barns læring, og ekspert på hvordan voksne kan hjelpe barn utvikle seg til fremtidige kompetente arbeidstakere og gode medmennesker. 

Læring gjennom lek

Budskapet hennes er at vi ikke kan snakke om lek og læring som to adskilte aktiviteter for førskolebarn.

– Barn trenger å lære på en leken måte. Det er nøkkelen til motivasjon, sier hun.

Golinkoff snakker om lekbasert læring (playful learning) som består av både fri lek, hvor barn lærer av å leke med hverandre, og veiledet lek, hvor voksne samhandler med barna.

– Barn trenger ingen opplæring i hvordan de skal leke og de kan holde på i evigheter. Fri lek er viktig for å lære empati, hvordan man oppfører seg sosialt, og for å utvikle kognitive og lingvistiske evner, sier hun.

Veiledet lek handler om at voksne deltar i lystbetonte og tilsynelatende spontane aktiviteter som oppmuntrer barna til faglig utforskning og læring. Her blir ny læring bakt inn i meningsfulle kontekster som bygger på ferdigheter og erfaringer barna allerede har.

Faglig kunnskap ikke nok

Tidligere betydde gjerne læring å pugge eller lære noe utenat. Det kommer man ikke langt med i dag eller i framtiden, mener Golinkoff.

– Vi er ikke i det 19. århundre lenger, og hukommelse får deg ingen steder. I framtiden blir kreativitet, samarbeidsevner og problemløsning like viktig som faglig styrke, sier hun.

Hun viser til at det meste av informasjonen i dag er lett tilgjengelig uten at vi må huske den.

– Spør en seksåring hva som er verdens høyeste bygning, og han finner svaret på Internett i løpet av minutter. I tillegg lever vi i en verden hvor fakta går ut på dato, sier hun.

I det 21. århundre må vi være i stand til å tilpasse oss nye roller, nye jobber og nye situasjoner. Og grunnlaget legges i barnehagealder.

– Barnehager kan bidra til å lære barna det de trenger for å bli gode arbeidstakere og medmennesker i 21. århundre, sier Golinkoff.

Imponert av Agderprosjektet

Det store forsknings- og utviklingsprosjektet Agderprosjektet skal blant annet utvikle og bruke et førskoleopplegg som bygger på lekbasert læring. Her får de eldste barna i utvalgte barnehager enda mer veiledet lek sammen med barnehageansatte.

– I prosjektet møtes forskning og praksisfeltet, og vi lærer av hverandre. Det handler om å samarbeide til beste for barnet, sier prosjektleder og professor Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret.

Golinkoff er glad for å samarbeide med prosjektet og skryter av arbeidet.

– Jeg er imponert og inspirert av Agderprosjektet. Her blir ideer gjort til virkelighet, og det er inspirerende å se hva de gjør for barn, sier hun.

 

Les også