MENY

God overgang fra barnehage til skole. Hva skal til?

Overganger kan være både spennende og utfordrende med muligheter til vekst, men også for risiko.

Smilende jente. Overgangen fra barnehage til skole kan være både spennende og utfordrende.

Overgangen mellom barnehage og skole er sentral fordi den kan være bestemmende for hele skolegangen, for selvbildet og senere livskompetanse (Pianta & Kraft-Sayre, 2003). En slik overgang begynner langt forut for skolestart og foregår både i hjemmet og barnehagen og fortsetter langt opp i småskolen (Løge, Bøe, Omdal & Thorsen, (2003).

Klar for barnet – klar for skolen

Tidligere var det mye snakk om at barnet skulle være klar for skolen, og det er fortsatt aktuelt. Barn er klare for skolen når de etter en periode på flere år har vært eksponert for konsekvente, stabile voksne som investerer emosjonelt i dem, for et fysisk miljø som er trygt og  forutsigbart, for regelmessige rutiner og perioder med aktiviteter, for kompetente jevnaldrende og for materiale som stimulerer barnas utforskertrang og glede av omverden hvor de får en opplevelse av mestring. (Pianta & Walsh, 1996, s. 34)

I dag fokuseres det også på at skolen skal være klar for barnet. Dette peker på en systemteoretisk forståelse hvor flere forhold og aktører er viktige og påvirker hverandre (Løge, Bøe, Omdal & Thorsen, 2003). Her vil kvaliteten på kontakt og samspill ha stor betydning. Barn er forskjellige og kan ha ulike behov og læringsforutsetninger. Skoler trenger ressurser og kompetanse hos personalet til å møte barna og foreldre konstruktivt.

Hva skal til?

Internasjonal forskning viser til flere viktige områder i barns tidlige læring som relasjoner til jevnaldrende og voksne, ferdigheter i forhold til språk, oppmerksomhet, selvregulering og evne til å arbeide fokusert på aktuelle oppgaver. Alt dette er relatert til evner og ferdigheter utviklet gjennom samspill (Downer, Booren, Lima, Luckner & Pianta, 2010). Lærernes forventninger til barns atferd kan også ha innflytelse på slikt samspill (Lane, Pierson, Stang & Carter, 2010).

Pianta og Kraft-Sayre (2003, s. 9) ser på overgangsfasen fra barnehage til skole som en prosess og peker på fire viktige moment:

«…skoler som er rede, deltakelse og støtte fra nærmiljøet, familiens kunnskap og engasjement, samt barnehager og omsorgsordninger som er forpliktet på å forberede barnet. Målet ved denne overgangsordningen er å lette en pågående relasjons byggende prosess blant alle deltakere.»

Forskerne peker også på fem veiledningsprinsipper:

  • Fremme relasjoner og ressurser
  • Arbeide for kontinuitet fra barnehage til skole
  • Fokus på ressurser hos familiene
  • Skreddersy praksis til individuelle behov
  • Utvikle samarbeidsrelasjoner

Vårt ønske er at trygghet, glede, gode relasjoner, nysgjerrighet og lærelyst skal prege hverdagen.

 

Tekst: førsteamanuensis Arlene Margaret Arstad Thorsen

 

Les også