MENY

De gode relasjonene

Relasjoner mellom barn og voksne er avgjørende for at barn skal føle trygghet. Det påvirker både trivsel og læring.

Læringsmiljøsenteret definerer læringsmiljøet i barnehagen som de samlede kulturelle, relasjonelle og fysiske forholdene som har betydning for barns utvikling, lek og læring, helse og trivsel.

I internasjonal forskningslitteratur fremheves særlig de nære relasjonene og interaksjonene som viktige for barns trygghet, trivsel, utvikling og læring. 

Filmen De gode relasjonene – om læringsmiljøet i barnehagen er laget av Læringsmiljøsenteret, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.