MENY

- Følg barnas initiativ

I lekbasert læring følger barnehagelærerne barnas initiativ, de følger opp og støtter barn i læring.

Professor Roberta Golinkoff er en av grunnleggerne av Playful learning (Lekbasert læring) bevegelsen i USA. Hennes forskning peker på betydningen av lek, engasjement, mening og medvirkning i læringssituasjoner med de yngste barna.

- Barn elsker når de får oppmerksomhet fra voksne, særlig når det handler om saker som de er opptatt av, sier professor hun.