MENY

Forskere fra Læringsmiljøsenteret bidro på internasjonal konferanse om barns utvikling

Seks ansatte ved Læringsmiljøsenteret deltok nylig på SRCD-konferansen, som er en av verdens største konferanser om barns utvikling. I år fant den sted i Austin, Texas.

Society for Research in Child Development avholder sine konferanser hvert annet år. Temaet er barns utvikling fra 0 til 18 år. Konferansen samler mellom 6000 og 7000 deltakere.

Overordnede tema og hovedforedrag var delt inn i fire hovedkategorier:

  1. Poverty, Inequality and Developmental Science
  2. Global Change and Child Development
  3. Neuroscience and Child Development
  4. Behavioral Science and Public Policy

– Til sammen har programmet har mange hundre innslag, og selve pdf-programmet i år var på nesten 500 sider. Derfor var det godt at de hadde laget en egen app hvor vi kunne orientere oss om tema vi er interessert i, forteller professor Ingunn Størksen. 

Deltakere fra Læringsmiljøsenteret var Ragnhild Lenes, Dieuwer ten Braak, Svanaug Lunde, Ingunn Størksen, Thormod Idsøe og Ingrid Midteide Løkken. Ved siden av å delta på mange spennende presentasjoner og symposium arrangert av andre, bidro de også med flere innslag: 

  • Løkken, I. M., Bjørnestad, E., Broekhuizen, M. L., Moser, T. (2017). Relations between structural quality characteristics and teacher-child interaction-quality in Norwegian ECEC. Poster presentation at the Society for Research on Child Development Biennial meeting, April 6th - 8th 2017, Austin, Texas. 
  • Ten Braak, D., Idsøe, T. & Størksen, I. (2017). Examining developmental pathways between self‐regulation and early academic skills in Norway. Paper presentation at the Society for Research on Child Development Biennial meeting, April 6th - 8th 2017, Austin, Texas. 
  • Lenes, R., ten Braak, D. & Størksen, I. (2017). Early Self-Regulation and Early School Adjustment Difficulty During Transition to School in Norway. Paper presentation at the Society for Research on Child Development Biennial meeting, April 6th - 8th 2017, Austin, Texas. 
  • Idsoe, T., Idsoe, E. C., Dyregrov, A. & Salmivalli, C. (2017). Developmental Trajectories of School Bullying, and Associations with PTSD Symptoms and School Climate. Paper presentation at the Society for Research on Child Development Biennial meeting, April 6th - 8th 2017, Austin, Texas. 
  • Størksen, I. & Lenes, R. (2017). Self-regulation, classroom adjustment, and student teacher relationships during transition to school in Norway. Poster presentation at the Society for Research on Child Development Biennial meeting, April 6th - 8th 2017, Austin, Texas.

 

Les også

Ingunn Størksen og Ragnhild Lenes foran sin poster

Ingunn Størksen og Ragnhild Lenes foran sin poster.