MENY

Forskere jubler for 25 millioner til barnehagesenter på UiS!

Norges forskningsråd har tildelt barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger 25 millioner til et nytt nasjonalt senter for barnehageforskning.

Barnehageforskere ved UiS står i en trapp og jubler. Foto: Asbjørn Jensen, UiS. Glade barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger feirer tildelingen av midler til nytt barnehagesenter. Foto: Asbjørn Jensen, UiS.

Tilsammen 50 millioner har blitt delt ut til to nye sentre, ved Universitetet i Stavanger (UiS) og Høgskolen på Vestlandet, for å forske på barnehager. Aldri før er det gitt så mye til barnehageforskning. Målet er å få både mer og bredere metodisk forskning på barnehagefeltet, og skape tverrfaglige miljøer som kan være toneangivende.

– Dette er en gledelig nyhet som vil ha stor betydning for barnehagebarn i Norge. Barnehageforskning er et av de sentrale satsingsområdene ved UiS, og vi er glade for at vi har et så sterkt forskningsmiljø her hos oss, sier rektor Marit Boyesen.

Barnehagesenteret vil ha stor betydning for kvaliteten i norske barnehager

Det nye barnehagesenteret skal jobbe med kvalitet på alle plan, i en barnehagesektor med stort mangfold. Tema for arbeidsgruppene på senteret skal være tilhørighet, kommunikasjon og lek. 

Forskerne har valgt navnet FILIORUM for det nye senteret. FILIORUM er latinsk og betyr barn. Navnet ble valgt fordi barna og deres trivsel, utvikling, lek og læring skal være dreiepunktet for all aktivitet ved det nye senteret.

– Det er veldig gledelig at internasjonale fagfeller og Norges forskningsråd anerkjenner barnehageforskningen ved UiS. Det at vi nå får et eget senter for barnehageforskning med våre dyktige fagfolk i spissen, vil ha stor betydning for kvaliteten i norske barnehager, for barns utvikling og for foreldres opplevde trygghet for sine barn, sier dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora Elaine Munthe.

Arbeidet i FILIORUM skal komme barn til gode

Det nye senteret består av mange forskere fra fem ulike enheter ved UiS: Institutt for barnehagelærerutdanning, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret, Handelshøyskolen UiS og Institutt for sosialfag. I tillegg har senteret knyttet til seg mange dyktige nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

– Selv om vi kommer fra ulike forskningstradisjoner er det en ting som forener oss, nemlig at barna skal ha en god, trygg og stimulerende barndom. Vår ambisjon er at forsknings- og utviklingsarbeidet i FILIORUM skal bidra til økt kvalitet i utdanning, forskning og praksis, og at dette skal komme barn til gode i hele landet, sier prosjektleder Ingunn Størksen, som er professor ved Læringsmiljøsenteret.

–  Vi har hatt en sterk vekst innen barnehageområdet på Læringsmiljøsenteret de siste årene, og denne tildelingen vil styrke arbeidet vårt ytterligere, sier Størksen.

FILIORUM vil bidra til økt kunnskap på barnehagefeltet

Barnehagesenteret starter opp høsten 2018. Tildelingen varer i første omgang i fem år med mulighet forlengelse. Størksen mener at FILIORUM vil bidra til økt kunnskap innen et viktig felt:

– Barnehagefeltet i Norge er inne i en spennende utvikling, og det er stor allmenn og politisk interesse for denne sektoren. I FILIORUM ønsker vi å være faglig premissleverandør for barnehagesektoren i Norge. Vi ønsker å være en HUB, eller et inkluderende nettverk, for viktig forsknings- og utviklingsarbeid og deling av ny kunnskap. Ny teknologi vil bli tatt i bruk både i forskning, kommunikasjon og formidling.

Barnehageforskning er et sentralt satsingsområde ved UiS

Barnehageforskning er i rivende utvikling ved UiS, og det er også et viktig satsningsområde. En rapport fra 2015 viser at UiS topper lista over barnehageforskning målt i andel av FOU-utgiftene på feltet.

Forskningsmiljøene ved universitetet samarbeider tett om flere store prosjekt på en rekke områder innen barnehagefeltet. Forskningsprosjektene har en klar forankring i den norske barnehagemodellen, og forskerne ved UiS har nær kontakt med praksisfeltet, noe som gjør at forskningen også har en stor innvirkning på utviklingen av norske barnehager.

– UiS har de senere årene drevet mange spennende forsknings- og utviklingsprosjektet som har gitt viktig kunnskap innen barnehagefeltet og barns tidlige utvikling. Det nye senteret vil gi oss enda større muligheter til å finne synergier mellom eksisterende forskning og til å bygge opp ny kunnskap gjennom nye forskningsaktiviteter, sier Størksen.

 

Relatert

Professor Ingunn Størksen ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret). Foto: Jeanette Larsen.

Professor Ingunn Størksen ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) er prosjektleder for FILIORUM. Foto: Jeanette Larsen.