MENY

Lekbasert læring for de eldste i barnehagen (15 stp)

29. august er det søknadsfrist på et nytt videreutdanningstilbud: Lekbasert læring for de eldste barna i barnehagen.

Tegning av fire barn og en voksen som sitter på golvet. Den voksne viser fram en bok med tegning av en frosk. Illustrasjon: Berit Sømme.

Om studiet

Dette kurset passer for deg som er utdannet barnehagelærer eller som har annen relevant bachelor-utdanning.

Kurset bygger på et stort norsk forskningsprosjektet hvor barnehagelærere og forskere sammen har kommet fram til leker og aktiviteter som passer for de eldste i barnehagen, som en lekbasert forberedelse til skolestart (mer info: www.lekbasert.no). Kurset har tidligere fått strålende evalueringer. Universitetslektor Svanaug Lunde er ansvarlig for gjennomføringen av kurset.

Forelesere:
Ingunn Størksen, Dieuwer ten Braak, Ragnhild Lenes, Cecilie Evertsen Stanghelle, Svanhild Breive og Svanaug Lunde.

Å glede seg til å begynne på skolen

Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag for motivasjon for å begynne på skolen. (Rammeplanen, 2017)

Rammeplanen pålegger barnehager å gi barn mulighet til å glede seg til å begynne på skolen, og at barn skal få oppleve en sammenheng mellom barnehage og skole. Hvordan er det mulig å oppnå dette målet? Hvordan kan barnehager jobbe med femåringene for at det skal vekkes en glede og interesse hos barna for det å begynne på skolen? Og hvilke områder er det viktig å stimulere for at de skal oppleve trivsel og mestring ved skolestart og i det videre skoleløpet?

Målgruppe

Kurset er for grunnskolelærer, barnehagelærer, spesialpedagog, helse- og sosialfaglige utdanninger eller tilsvarende.

Bachelorutdanninger i pedagogikk og eller samfunnsvitenskaplige fag anses også som relevant. Relevant arbeidserfaring vil telle i vurderingen av søkeren.

Erfaring fra arbeid med skoleforberedende grupper for 5-åringer i norsk barnehage. Det er en fordel om deltakerne har vært med på å utarbeide pedagogisk innhold og planer for slike grupper tidligere.

Kursgjennomføring

Kurset er delvis nettbasert, men har to obligatoriske samlinger følgende datoer:

Oppstartsamling: onsdag, 26. 09. 2018   kl. 10.30 - 16.30 i Stavanger.
Avslutningsamling: onsdag, 24. 04. 2019 kl. 10.30 - 16.30 i Stavanger.

Kursmateriell

Heftet "Lekbasert læring i barnehagen" som inneholder 130 leker og aktiviteter tilpasset femåringer.

Klikk her for emneplan med fullstendig pensumliste (pdf)

Innhold

Emnet tar sikte på å styrke din kompetanse i arbeid med førskolegrupper i barnehagen, og følgende tema vil bli tatt opp:

 • Autoritativ voksenstil, implementeringskvalitet, utviklingsarbeid
 • Lekbasert læring / Playful learning
 • Nyere teori og forskning knyttet til barns selvregulering
 • Nyere teori og forskning knyttet til barns tidlige matematikkutvikling
 • Nyere teori og forskning knyttet til språk i tidlig alder
 • Nyere teori og forskning knyttet til sosial kompetanse i førskolealder
 • Aktuelle aktiviteter og tiltak for å fremme tidlig matematikkutvikling
 • Aktuelle aktiviteter og tiltak for å fremme språk i førskolegrupper
 • Aktuelle aktiviteter og tiltak for å fremme selvregulering hos førskolebarn
 • Aktuelle aktiviteter og tiltak for å fremme sosial kompetanse hos førskolebarn
 • Teori om implementering av nye tiltak i barnehage og skole

Eksamen

Eksamen vil foregå i form av mappeinnlevering. Mappeinnleveringen skal inneholde de 4 reviderte arbeidsnotatene, samt en sammenbindende drøfting som knytter disse sammen. Drøftingen skal trekke inn relevant teori og forskning. Mappeinnleveringen skal til sammen inneholde 6000 ord, + - 10 %.

Eksamen vurderes med bestått/Ikke bestått.

Prisinformasjon

Kurset koster kr. 15 000,-. Eventuell reise og opphold i Stavanger kommer i tillegg.

Les også: