MENY

Meld deg på barnehagekonferansen "Sammenheng – for barnets beste"!

Vi ønsker deg velkommen til en barnehagekonferanse som fokuserer på barns utvikling, lek, læring, livsmestring og trivsel! Hovedtemaet for konferansen er overganger, og den finner sted i Bodø 7. mars. Det er fortsatt noen ledige plasser.

En liten ryggsekk som ligger ute i solen. Over står teksten Barnehagekonferansen "Sammenheng – for barnets beste" arrangeres 24. januar på Gardermoen og 7. mars i Bodø.

Den nye rammeplanen for barnehagen vektlegger at barnehager skal jobbe aktivt for å sikre trygge og gode overganger for barn. Konferansen "Sammenheng – for barnets beste" tar for seg overgangene barnehagebarn møter, for eksempel når de begynner i barnehagen og skifter mellom avdelinger, og sammenhengen i barnehagens faglige innhold når barnet starter opp i skolen. 

Informasjon om sted, påmelding og pris

Konferansen arrangeres i Bodø 7. mars kl. 9–15.45 i Stormen Konserthus. Deltakeravgiften er kr 500,- eks. mva. 

Program for konferansen (pdf) 

Meld deg på barnehagekonferansen nå!? – Det er fortsatt ledige plasser.

Nasjonale sentre som arrangør

Det er åtte nasjonale sentre som samarbeider om å arrangere konferansen. Disse er:

  • Fremmedspråksenteret
  • Lesesenteret
  • Læringsmiljøsenteret
  • Matematikksenteret
  • Naturfagsenteret
  • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
  • Nasjonalt senter for kunst og kultur
  • Skrivesenteret.

Konferansen er støttet av Utdanningsdirektoratet.

 

Les også