MENY

Små barn kan bidra til å redde liv

Barna fikk økt kunnskap om førstehjelp etter at barnehagen tok i bruk et pedagogisk læringsopplegg.

Bilde av barn som driver førsthjelp på en dukke. Barna kan øve på å sette på bandasjer og utføre førstehjelp på Henry-dukka.

Verktøypakken «Henry – Førstehjelp for barnehagebarn» er et pedagogisk læringsopplegg utviklet av Røde Kors og Laerdal Medical. Siden lanseringen i 2011 har det blitt distribuert til 4320 barnehager over hele landet. Opplegget er rettet mot de eldste barna i barnehagene.

Nå viser en ny evaluering at barnehagebarna som fikk ta del i Henry-opplegget, fikk økt kunnskap om førstehjelp. Barna ble også flinkere til å identifisere skadesituasjoner, og til å foreslå hva som kan gjøres med ulike typer skader.

– Det er viktig at både store og små har kunnskap om førstehjelp, men det er ikke nødvendigvis så enkelt å fortelle de aller minste om førstehjelp og hvorfor det er så viktig – uten å gjøre de redde, sier universitetslektor Henning Plischewski ved Læringsmiljøsenteret, UiS, som har hatt ansvaret for evalueringen.

Hvordan snakke med de små om førstehjelp?

Plischewski mener verktøyet er et godt hjelpemiddel for de ansatte i barnehagen som skal drive førstehjelpsopplæring sammen med de største barna i barnehagen. Henry-opplegget er rettet mot barn mellom 3-6 år, og består av en Henry-dukke med en førstehjelpssekk, et sett med plansjer, en veiledningsperm og en minnepinne med Henry-sanger.

Ved å bruke Henry-dukka, kan man øve på å sette på bandasjer samt utføre førstehjelp. I verktøypakka finnes det eksempler på ulike typer skader som de ansatte i barnehagen kan snakke om sammen med barna. Gjennom Henry-opplegget lærer barna hva de kan gjøre dersom de selv eller andre blir skadet.

Kan varsle en voksen

Barnehagebarn opplever normalt sett kun små skader som kutt og insektbitt, men disse skadene kan være ubehagelige nok for et lite barn som opplever det for første gang. Det kan ifølge Plischewski være en fordel at barna får satt ord på følelsene sine, og hvordan slike skader kan kjennes på kroppen. I tillegg er det viktig at barna vet hva de kan gjøre dersom de selv eller andre blir skadet, sier han og legger til:

– Også små barn kan bidra til å redde liv. Ikke nødvendigvis ved å utføre førstehjelp selv, men ved å være bevisste på at de også har en rolle. At de faktisk kan gjøre en forskjell. De aller minste kan være til stor hjelp dersom de vet at de kan varsle en annen voksen om bestemor plutselig ramler om, eller ringe nødnummeret dersom de blir vitne til alvorlig skade, sier han.

Ble mer opptatt av å hjelpe

Formålet med læringsopplegget er å øke barnas hjelpevilje, kunnskap om førstehjelp, og bevissthet om Røde Kors sine humanitære verdier. Opplegget er forankret i den nasjonale førstehjelpsstrategien «Sammen redder vi liv», og i Røde Kors sin egen førstehjelpsstrategi 2017-2020.

– Etter at barna hadde vært med på det pedagogiske opplegget med Henry, gav de en mer korrekt vurdering av alvorlighetsgraden til ulike skader, og en mer korrekt vurdering om når det er behov for medisinsk hjelp. Langt flere barn hadde også lært seg nødnummeret etter opplæring, sier Plischewski.

Sa oftere fra til voksne

I evalueringen av Henry-opplegget har 50 barn blitt intervjuet før og etter opplæring. En gruppe barn som allerede hadde gjennomført opplæring ble brukt som referansegrunnlag.  Etter opplæring sa barna oftere fra til voksne, og ble mer opptatt av å hjelpe i sitasjoner som krevde det, forteller Plischewski.

Det ble også gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse hvor barnehager som hadde brukt læringsopplegget ble invitert til å svare.

– De ansatte i barnehagene opplevde læringsopplegget som enkelt å bruke, og mente at det i høy grad var engasjerende for barna, sier førstelektoren.

Fikk økt førstehjelpskunnskap

Resultatene fra spørreundersøkelsen og intervensjonsstudien, tyder på at Henry-opplegget er et viktig bidrag til barns læring innen førstehjelp. Begge datasettene indikerer, uavhengig av hverandre, at barna fikk økt egen kunnskap om førstehjelp ved bruk av opplegget.

Ifølge Plischewski er førstehjelpsopplæring av barnehagebarn i liten grad forsket på tidligere.

– Vi fant få relevante studier, og denne evalueringen er i så måte ganske unik da den inkluderer effektstudier av barnas læring etter bruk av Henry-opplegget, sier han.


Tekst: Maria Gilje Strand
Foto: Ole Laget/Røde Kors