MENY

Bok om barnehagelæreres profesjonslæring

​Barnehagens utvikling er nært knyttet til barnehagelæreres kompetanse. Boka "Barnehagelæreres profesjonslæring ser nærmere på utfordringene og mulighetsrommene i barnehagelæreres profesjonslæring.

Boka er primært skrevet for ansatte ved barnehagelærerutdanningene, forskere og andre som er opptatt av barnehager, barnehagelærere og utvikling i barnehagene.

Lærerens kunnskapsgrunnlag 

Sentrale perspektiver er barnehagelæreres kunnskapsgrunnlag og hvordan profesjonell kompetanse utvikles og utfordres gjennom det pedagogiske arbeidet med barna og gjennom ledelse av, og samarbeid med, medarbeidere.

Forfatterne er særlig opptatt av hvordan kollektive læringsprosesser knyttet til utøvelse, undersøkelse og utvikling av det pedagogiske arbeidet i barnehagen kan føre til læring for alle – samtidig som de ønsker å løfte fram betydningen av barnehagelæreres særegne kunnskapsgrunnlag. De ser videreutvikling av barnehagelæreres kunnskaper som en forutsetning for kollektive læringsprosesser. 

Erfarne forfattere 

Alle forfatterne er førsteamanuensis i pedagogikk, og har forsket på barnehagelærere i utdanning og yrke:

  • Elin Ødegård (tidligere Høgskolen i Sørøst-Norge, nå Læringsmiljøsenteret)

  • Liv Torunn Eik (Høgskolen i Sørøst-Norge)

  • Gerd Sylvi Steinnes (Høgskolen i Volda)

Forfatterne har også lang erfaring som førskolelærere og fra undervisning i førskolelærer-/barnehagelærerutdanning, veilederutdanning og masterutdanning. 

 

Les mer om boka og forfatterne på forlagets sider

 
Forsiden på boka Barnehagelæreres profesjonslæring