MENY

Bok om veiledning i lærende barnehager

For å utvikle en lærende barnehage er det avgjørende å bygge personalets kompetanse. I boka "Alle skal med! Veiledning i den lærende barnehage" beskriver forfatterne hvordan veiledningssamtaler kan brukes for å bygge den kollektive kompetansen i barnehager.

Elin Ødegård, Helge Røis og Julie Nordahl. Foto: Torunn Helene Fredriksen. Elin Ødegård, Helge Røis og Julie Nordahl er opptatt av å heve den kollektive kompetansen i barnehagen. Foto: Torunn Helene Fredriksen.

Boka er skrevet for alle som er opptatt av barnehageforskning og av å iverksette barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak.

Lærende barnehager

En lærende barnehage er en barnehage i stadig utvikling og forandring i tråd med de krav og forventninger som stilles til institusjonen. Barnehagen fremmer barnas beste, og den arbeider etter gjeldende lover og forskrifter. For å oppnå dette holder det ikke at den enkelte ansatte utvikler sin egen kompetanse. Den kollektive kompetansen må heves. Derfor tittelen Alle skal med.

Boka viser hvordan observasjon av veiledningssamtaler og intervjuer av personalet kan gi mye kunnskap om kollektiv læring. Når ulike og motstridende syn drøftes, og flere perspektiver kommer til uttrykk, kan drøftingene føre til ny kunnskap og ny forståelse i personalgruppa.  

Forfatterne

  • Førsteamanuensis Elin Ødegård er utdannet førskolelærer og har jobbet i barnehage og i barnehagelærerutdanningen. Hun er avdelingsleder ved Læringsmiljøsenteret.
  • Høyskolelektor Julie Nordahl underviser ved barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hun har tidligere undervist ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Telemark.
  • Førstelektor Helge Røys har utdanning som førskolelærer. Han har erfaring fra barnehage og barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Telemark. Han er nå tilsatt ved Høgskolen i Sørøst-Norge.