MENY

Masteroppgaver om organisasjonsutvikling i barnehagen

Masteroppgavene er skrevet av studenter som har tatt master i utdanningsvitenskap med profil i spesialpedagogikk ved Universitetet i Stavanger.

  • Framsiden på masteroppgaven.

    Endringsledelse i barnehagen – erfaringer med "Være Sammen"-programmet

    I sin masteroppgave ser Laura Milena López på hva det er ved ledelse som oppleves å fremme eller hemme implementering av programmet “Være Sammen”.

  • Framsiden på masteroppgaven.

    Kollegalæring i barnehagen

    Formålet er å se hvordan førskolelærere opplever og beskriver kollegagrupper som læringsarena i et prosjekt om å utvikle håndbok i gruppeledelse. Anne Nygaard tar utgangspunkt i en modell om læring i grupper og fokuserer på inputfaktorer, prosessfaktorer og outputfaktorer.