MENY

Endringsledelse i barnehagen – erfaringer med "Være Sammen"-programmet

I sin masteroppgave ser Laura Milena López på hva det er ved ledelse som oppleves å fremme eller hemme implementering av programmet “Være Sammen”.