MENY

Kollegalæring i barnehagen

Formålet er å se hvordan førskolelærere opplever og beskriver kollegagrupper som læringsarena i et prosjekt om å utvikle håndbok i gruppeledelse. Anne Nygaard tar utgangspunkt i en modell om læring i grupper og fokuserer på inputfaktorer, prosessfaktorer og outputfaktorer.