MENY

Plakat om implementering

Denne plakaten gir en god oversikt over ulike perspektiv på implementering. Det kan anbefales å sette seg inn i den før starten på en endringsprosess.

Michael Fullan (2007) definerer implementering som prosessen hvor ideer, program, aktiviteter og strukturer blir omsatt til praksis.

I CIESL-prosjektet er det laget en oversiktsplakat som presenterer og beskriver fire modeller som kan relateres til implementering.

Plakaten kan lastes ned her (pdf)

Fire nyttige modeller

Den første modellen er Fixsens (2005) oversiktsmodell som gir en god forståelse av hva som skjer i implementeringsprosessen.

Den neste modellen viser implementeringsdrivere. Disse driverne utgjør hovedenergien i implementeringen og er avgjørende for å oppnå effekt. Eksempler på implementeringsdrivere er veiledning, trening og god ledelse.

Den tredje modellen handler om implementeringskvalitet, noe som gir et bilde hva som må være til stede for en god implementering. Denne består av to deler: intervensjonen og støttesystemet. Implementeringskvaliteten regnes om god når det som er planlagt i intervensjon og støttesystem avviker lite fra det som faktisk blir gjennomført.

Den siste modellen viser hvordan en som leder kan stimulere til endringer i organisasjonen (transformasjonsledelse). Ifølge Leithwood og Beatty (2008) handler transformasjonsledelse om fire dimensjoner: Å sette retning i arbeidet, utvikle de ansatte, endre organisasjonen slik at samarbeid fremmes og lede intervensjoner.

Gir god oversikt over implementering

Oppsummert er plakaten en rask måte å få oversikt over et stort tema.

– Den gir et bilde av viktige faktorer som må være til stede for god implementering, sier dosent Pål Roland, som har laget plakaten.

Han oppfordrer til å lese og diskutere modellene i personalet, gjerne før man setter i gang et endringsarbeid. Men den kan også brukes til å drøfte hvor en befinner seg i en implementeringsprosess.

Implementeringsplakat

Implementering kan være vanskelig. Denne plakaten viser fire modeller som gir et godt overblikk over implementering.