MENY

Ønsker å lære mer om kvalitet i barnehager

Kvalitet er et viktig punkt i rammeplanen for barnehagen. I forrige uke var en forsker fra Oxford i Stavanger for å kurse ansatte i Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger i et verktøy for å observere kvalitet i barnehager.

Iram Siraj

40 ansatte i Stavanger kommune og forskere ved Universitetet i Stavanger startet det nye året med kurs om kvalitet i barnehagen. Forskeren Iram Siraj fra The Oxford University underviste i sitt eget observasjonsverktøy kalt «Sustained Shared Thinking and Emotional Well-being Scale for 2–5-year-olds provision» (SSTEW).

--  Kvalitet er et sentralt punkt i rammeplanen og står dermed høyt på prioriteringslista til barnehagemyndigheter og barnehagestyrere. Det er veldig spennende at Stavanger kommune satser høyt og ønsker å ta i bruk dette observasjonsverktøyet, sier professor Ingunn Størksen.

Hun tror kommunen vil oppleve SSTEW som et nyttig verktøy som de kan ta i bruk og justere etter behov.

-- Observasjonsverktøyet kan brukes til å få oversikt over kvalitet i barnehagene, som et utgangspunkt for veiledning og kursing, og til å følge med på utvikling over tid, legger hun til.

Observasjonsverktøyet er tatt i bruk i mange land i hele verden, blant annet i England og Australia, men det har aldri tidligere blitt gitt kurs i Norge.

Kvalitet, kunnskap og støtte

Det er Siraj selv og hennes kollegaer som har utviklet observasjonsverktøyet. Forskerne har tatt utgangspunkt i barnehager hvor de ser at barn har godt læringsutbytte, og studert praksisen i disse barnehagene. Der så de noen kjennetegn ved de ansattes arbeid:

  • Høy kvalitet på verbale interaksjoner mellom barn og ansatte
  • Kunnskap og forståelse for pedagogiske intensjoner og innhold
  • Kunnskap om hvordan barn lærer
  • Gode ferdigheter i å støtte barn i å løse konflikter
  • Foreldre mottok støtte for å fremme barns læring på hjemmebane

Doktorgrad om kvalitetsverktøy for barnehagen
Tre forskere ved UiS har også fått sertifisering i verktøyet, slik at dette kan inkluderes i fremtidige forskningsprosjekter. I sitt doktorgradsarbeid studerer Cecilie Evertsen-Stanghelle ulike observasjonsverktøy for kvalitet i barnehagen, blant annet SSTEW.

-- Det er spennende å følge med på at ulike kommuner og barnehagekjeder i Norge nå tar i bruk ulike observasjonsverktøy for kvalitet i barnehagen. Jeg tror nok at dette vil bidra til å øke bevisstheten og kunnskapen om temaet. På denne måten har barnehager et godt utgangspunkt for å drive systematisk veiledning mot kvalitet, sier Evertsen-Stanghelle. 

Internasjonal kapasitet i FILIORUM

Professor Siraj er en internasjonal kapasitet på kvalitet i barnehagen. Hun har blant annet vært med å drive de svært anerkjente barnehagestudiene the Effective Provision of Pre-school, Primary and Secondary Education (EPPSE)Researching Effective Pedagogy in the Early Years (REPEY), og Effective Leadership in the Early Years Sector (ELEYS). Hun har også vært sentral i  Effective Early Educational Experiences i Australia. Under sitt besøk hadde hun en interessant forelesning for alle forskere i FILIORUM, og flere møter for å diskutere muligheter for fremtidig samarbeid.

Siraj er professor II i FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved UiS.