Psykisk helse blant små barn

Her finner du stoff om aggresjon, omsorgssvikt, samlivsbrudd, kriser og språkvansker hos små barn. Du finner også en oversikt over filmer og annet materiell du kan bruke for å sette deg inn i temaene.

Trist gutt som lener seg med ansiktet og hendene mot et vindu. Foto: iStock.