MENY

Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak

Kunnskapsoppsummeringen belyser skadevirkninger av å ha blitt utsatt for mobbing, og tiltak som kan settes inn for å motvirke slike skadevirkninger. Den legger et grunnlag for økt innsats for å hjelpe dem som har vært utsatt for mobbing.