MENY

Implementering av skuleomfattande arbeid

Heftet ser på kvifor og korleis ein skal jobbe systematisk med implementering av Respektprogrammet. Forfattarane peikar på sentrale faktorar for initiering, implementering og vidareføring. Sjølv om heftet tar utgangspunkt i Respekt, vil desse faktorane og vera sentrale for andre endringsprosessar i skulen.