MENY

Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak

Kunnskapsoppsummeringen belyser skadevirkninger av å ha blitt utsatt for mobbing, og tiltak som kan settes inn for å motvirke slike skadevirkninger. Den legger et grunnlag for økt innsats for å hjelpe dem som har vært utsatt for mobbing. Bestillingsnummer: 4321.

Kunnskapsoppsummeringen er utarbeidet i et samarbeid mellom Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret), Universitetet i Stavanger, og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), Uni Research Helse, på oppdrag fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

De som har vært involvert i kunnskapsoppsummeringen, er: forsker II Kyrre Breivik (RKBU Vest), professor Edvin Bru (Læringsmiljøsenteret), forsker Charlotte Hancock (Læringsmiljøsenteret), professor Ella Cosmovici Idsøe (Læringsmiljøsenteret), professor Thormod Idsøe (Læringsmiljøsenteret) og forsker II Mona E. Solberg (RKBU Vest). Edvin Bru har vært koordinator for arbeidet.

Pris: kr 250,-

Forside til kunnskapsoppsummeringen Å bli utsatt for mobbing.

Å forebygge og stoppe mobbing er viktig. Like viktig er det å forebygge og motvirke skadevirkningene av mobbing.