MENY

Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing

Rapporten har undertittel "Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak". Bestillingsnummer: 4800.

Å følge opp barn og unge som har vært utsatt for mobbing er en viktig del av det systematiske arbeidet mot mobbing. Oppfølgingsarbeidet er viktig blant annet for å kunne forebygge for senskader hos de det gjelder og sikre at den som har blitt utsatt for mobbing blir sosialt inkludert. Det er likevel en del av det å håndtere mobbing som den forskningsbaserte kunnskapen sier mindre om, og det er behov for å vite mer om hvordan barn og unge som har blitt utsatt for mobbing kan ivaretas på en god måte. Denne rapporten utforsker erfaringsbasert kunnskap om hvordan barn og unge som har vært utsatt for mobbing kan følges opp.

Rapporten er skrevet av Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) ved Uni Research Helse, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. De som har vært involvert i arbeidet er postdoktor Kjersti B. Tharaldsen (Læringsmiljøsenteret), stipendiat Charlotte H. H. Hancock (Læringsmiljøsenteret), professor Edvin Bru (Læringsmiljøsenteret), forsker II Hilde Slåtten (RKBU Vest) og forsker II Kyrre Breivik (RKBU Vest). Edvin Bru har vært koordinator.

 

Pris: 120,- pr. rapport

Forside til rapporten: Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing

Rapporten handler om tiltak etter mobbing.