MENY

AD\HD Styrmenn uten ratt

”AD/HD Styrmenn uten ratt” er et læremiddel som vil gi PP-tjenesten, helsepersonell og lærere et verktøy i forhold til diagnosen AD/HD. Filmen er laget som en ”bok” med bidrag fra en rekke internasjonalt og nasjonalt anerkjente fagpersoner. De formidler kunnskap og erfaringer om hvordan opplæring av barn og unge med AD/HD kan og bør gjennomføres. Bestillingsnummer: 4300.

Forkortelsen står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, en diagnose som er kjent for mange. Gruppen barn og unge med AD/HD-problematikk representerer en utfordring for skolen. Men på den andre siden kan skolen også representere en stor utfordring for elever som selv opplever slike vansker. AD/HD er en livsløpsvanske, forskning viser at desto tidligere oppvekstmiljøet blir oppmerksomme på vansken, desto lettere unngås tilleggsvansker. 

Stikkord om innholdet:

  • diagnosen AD/HD
  • myter og media
  • AD/HD og medisinsk forståelse
  • skole og pedagogikk
  • læringsmiljøet
  • medisiner
  • vanskelige valg

”AD/HD Styrmenn uten ratt” egner seg godt for fagsamlinger der skolens ansatte diskuterer temaet. Innholdet berører en lang rekke områder som har konsekvenser for opplæringen. Målgruppen er alle ansatte i skolesystemet. Anerkjente forskere, pedagoger og ungdom som selv har AD/HD bidrar i filmen.

Filmen er blitt til som et samarbeidsprosjekt mellom ADHD-foreningen, Nasjonal kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi, Sørlandet kompetansesenter og Lillegården kompetansesenter. Innhold, design og teknisk filmarbeid har ligget til Sørlandet kompetansesenter, Kristiansand og Lillegården kompetansesenter, Porsgrunn. DVD’en er produsert med økonomisk støttet fra Helse og Rehabilitering.

Filmen er gratis.

Utgitt av Lillegården kompetansesenter, 2006.

Omslag til DVD-en AD/HD Styrmenn uten ratt