MENY

Adolescent depression, school engagement and social functionin

Margit Garvik ser i sin avhandling på effekten av et gruppebasert tiltak for ungdom med mild til moderat depresjon. Bestillingsnummer: 4801.

Margit Garvik har undersøkt effekten av Mestringskurs for ungdom – DU (tidligere Depresjonsmestring for ungdom – DU), som er et gruppebasert lavterskeltiltak for deprimert ungdom. Kurset er basert på kognitiv atferdsterapi. Det ble prøvd ut av 77 ungdommer mellom 16 og 20 år. Hos ungdommene som deltok på kurset, ble det funnet en moderat til sterk reduksjon i depressive symptomer. De rapporterte også om bedre sosial fungering, mens det er mer usikkert om det hadde betydning for motivasjon for skolearbeidet.

Avhandlingen består av tre artikler:

Margit Garvik, Thormod Idsøe & Edvin Bru (2014). Depression and School Engagement among Norwegian Upper Secondary Vocational School Students. Scandinavian Journal of Educational Research, Vol. 58, No. 5, 592–608.

Margit Garvik, Thormod Idsøe & Edvin Bru (2014). Effectiveness study of a CBT-based adolescent coping with depression course. Emotional and Behavioural Difficulties, 19:2, 195–209.

Margit Garvik, Thormod Idsøe & Edvin Bru (2016). Motivation and Social Relations in School Following a CBT Course for Adolescents With Depressive Symptoms: An Effectiveness Study. Scandinavian Journal of Educational Research, 60:2, 219–239.

Pris: kr 230,-

Les mer om Garviks avhandling.

 

Omslag: Adolescent depression, school engagement and social functionin

Avhandlingen til Margit Garvik kan bestilles fra Læringsmiljøsenteret.