MENY

Building schools' capacity and readiness to implement school based interventions and the role of leadership in this

Tonje Constance Oterkiil ser i sin doktoravhandling nærmere på utvikling av skolers kapasitet og endringsberedskap for implementering av skoleomfattende intervensjoner og ledelsens rolle i dette

Implementering av skoleomfattende intervensjoner krever mye vilje, kunnskap, tid og innsats. Noen skoler sliter mer enn andre når det kommer til implementering av komplekse endringsinitiativ, og en av grunnene til dette ser til å være lav kapasitet og endringsberedskap på skolenivå. Les mer om doktorgradsarbeidet til Tonje Constance Oterkiil.

Bestillingsnummer: 4798
Pris: 230 kroner
 

Framsiden på avhandlingen til Tonje Constance Oterkiil

Avhandlingen til Tonje Constance Oterkiil kan bestilles hos Læringsmiljøsenteret.