MENY

Children of divorce in daycare

Klara Øverland har i sin doktorgrad sett nærmere på barnehageansattes erfaringer med barn som opplever samlivsbrudd. Bestillingsnummer: 4796.

 Øverland har også sett på hvilke tiltak de ansatte bruker og hvordan de reagerer når barnas foreldre går fra hverandre. I avhandlingen, som har tittelen «Children of divorce in daycare. Exploring subjective experiences among daycare staff and children using Q methodology», har hun også sett på barns egne opplevelser etter samlivsbrudd. Les mer om doktorgradsarbeidet her

Pris: kr 220,-

Framsiden på avhandlingen til Klara Øverland.

Avhandlingen til Klara Øverland kan bestilles hos Læringsmiljøsenteret.