MENY

Den ene dagen

En studie som ser nærmere på sammenhengen mellom smågruppebaserte deltidstiltak og hjemmeskolen. Bestillingsnummer: 4314.

På oppdrag fra Utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov (Midtlyngutvalget), har Lillegården kompetansesenter gjennomført en kasusstudie av smågruppebaserte deltidstiltak. Målgruppen er ungdom som viser problematferd og lav motivasjon for skole. Studien antyder at tiltakene blir begrunnet med at ordinær skole skaper problemer for mange elever, og at et alternativ til vanlig undervisning noen timer eller en dag i uka kan virke motiverende. Studien avslører også at det er lite sammenheng mellom skole og tiltak og at samarbeidet er tilfeldig og uformelt. Elevenes deltakelse i tiltakene ser ikke ut til å virke marginaliserende, og det er flere eksempler på at elevene får en mer positiv rolle og status i elevgruppen i ordinær skole.

Studien er skrevet av Hanne Jahnsen, Svein Nergaard, Frank Rafaelsen og Arne Tveit.

Utgitt av Lillegården kompetansesenter, 2009.

Pris: kr 150,-.

Selges også som pakketilbud med I randsonen og Er alle med? til kr 300,- for alle tre

Omslag - Den ene dagen