MENY

Emosjonelle vansker

Heftet setter fokus på hva voksne i skolen kan gjøre for elever med emosjonelle vansker forårsaket av negative livshendelser. Bestillingsnummer 4792.

Selv om det finnes en rekke tilbud innenfor helsevesenet som er ment å skulle hjelpe barn og ungdommer med psykiske vansker, viser undersøkelser fra Nasjonalt Folkeinstitutt at disse tjenestene ikke der ut til å nå de som trenger det i tilstrekkelig grad. Så mange som 83% av ungdommer med relativt store psykiske vansker får ikke hjelp for plagene sine.

Skolen må forholde seg til elever som sliter og som ikke får hjelp. Er det noe vi kan gjøre i skolen som kan være til hjelp for disse elevene? Kan voksne i skolen ha nytte av kunnskap om hvordan man kan og håndtere emosjonelle vansker?

Forfattere: Ella Maria Cosmovici Idsøe & Thormod Idsøe.

Pris: kr 100,-

Framside av heftet