MENY

Er alle med?

En rapport om hvordan grunnskolens barnetrinn organiserer tiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon for skolearbeid. Omlag 2000 elever får sin skolegang delvis eller hele sin opplæring utenfor ordinær skole, til tross for at alle barn skal være inkludert i den vanlige opplæringen iflg. norsk skolepolitikk. Bestillingsnummer: 4313.

Hovedhensikten med denne kartleggingen har vært å lage en oversikt over forekomst, organisering og antall elever i smågruppebaserte opplæringstiltak i norske grunnskoler med elever på 1.-7. årstrinn. Tilstedeværelsen av slike tiltak i skolen kan utfordre grunnholdningen om en inkluderende skole og derved også prinsippet om elevenes deltakelse i det skolefaglige og sosiale fellesskapet i skolen. Skolen skal gi rom for alle og se den enkelte, men kan vi si at alle er med? Dette spørsmålet har gitt opphav til rapportens tittel.

Skrevet av Hanne Jahnsen, Svein Nergaard og Nina Grini. Utgitt av Lillegården kompetansesenter, 2012.

Pris: kr 150,-.

Selges også som pakketilbud med I randsonen og Den ene dagen til kr 300,- for alle tre

Omslag til Er alle med?