MENY

Film om mobbing

Denne filmen inngår som en del av mobbeprogrammet Zero. I filmen vises en mobbesituasjon og hvordan mobbing kan foregå. Filmen forsøker også å gi svar på hvordan skoler kan løse mobbesaker gjennom samtaler med mobbeoffer og plager. Bestillingsnr. 4258

Filmen kan brukes som utgangspunkt for diskusjoner i klassen og som en veiledning til lærere i skolen.

Filmen kan også være nyttig for alle som jobber med å få slutt på mobbing, enten det er på skolen eller i andre sammenhenger.

Filmen er i DVD-format. Moms kommer i tillegg til oppgitt pris.

Regi og produksjon: Senter for atferdsforskning

Pris: kr 120,-

 

Film om mobbing

Film om mobbing og løsninger