MENY

Film om mobbing på barnetrinnet

Filmen tar for seg hva mobbing er, hvordan det er å bli mobbet og hva elever, lærere og skoler kan gjøre for å få slutt på mobbing. Filmen er tenkt som en innføring for foreldre og lærere. Filmen er del av mobbeprogrammet Zero. Bestillingsnr. 4761

I Norge finnes det mange barn som blir mobbet hver eneste dag. Tall fra spørreundersøkelser viser at så mange som 45 000 elever i grunnskolen blir mobbet en gang i uken eller oftere.

Anti- mobbeprogrammet Zero skal hjelpe skolene med å håndtere denne mobbingen.

I filmen møter du Erling Roland, Unni Vere Midthassel og elever og lærere ved en skole i Stavanger.

De snakker alle om hva som må til for å få slutt på mobbing og hvordan Zero kan brukes for å nå målet om en mobbefri skole.

Filmen er i DVD-format. Moms kommer i tillegg til oppgitt pris.

Produksjon: Senter for atferdsforskning, 2005

Pris: kr 180,-
 

Film om mobbing på barnetrinnet

Film om mobbing på barnetrinn