MENY

God start

Sandnes skolekontor og Senter for atferdsforskning gjennomførte et treårig etter-utdanningsprogram for lærere for å forebygge problemer med atferd blant elever. I heftet finner du tips fra lærerne i prosjektet om hvordan få til en god skolestart. Bestillingsnr. 4201

Programmet var lagt opp med kursprogram og organisert samarbeid i form av gjensidig veiledning.

Heftet er basert på innsendt materiale fra deltakerne i prosjektet, samt observasjoner gjort i deres skoleklasser.

Heftet er rettet mot lærere som er opptatt av å vurdere sitt eget arbeid og få nye innspill.

Forfatter: Målfrid Lønning Strand, 1995

Pris: kr 100,-
 

Hefte om god skolestart

Hefte om god skolestart