MENY

Hva skjer ved overgangen barnehage - skole?

Den fremlagte rapporten inngår i et evalueringsprosjekt mellom Barn- og familieetaten og Skole etaten i Oslo kommune og Senter for atferdsforskning (SAF) og Høgskolen i Stavanger. Bestillingsnummer 4754.

Målsetningen har vært å forebygge risikoatferd hos barn ved overgangen fra barnehage til skole. Prosjektet har og hatt som mål å skape rutiner slik at overgangen kan bli best mulig for de impliserte partene – barna, foreldre, barnehagen og skolene.

Full tittel på rapporten er: Hva skjer ved overgangen barnehage - skole?: tverrfaglig samarbeid rundt skolestart: teori og utvikling: Rapport II 2003.

Pris: kr 140,-

Bilde av bokomslaget