MENY

"I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov"

Rapporten gir en beskrivelse av det faglige innholdet i programmet ConnectOslo, hovedprosjektet, samt en evaluering av programmet, som ble prøvd ut på 30 skoler i Oslo med svært gode resultat. Bestillingsnr. 4764

Resultatene fra hovedprosjektet ConnectOslo viser klar reduksjon i mobbing, konsentrasjonsvansker og disiplinproblemer på de 30 skolene som var med i prosjektet i perioden 2002-2005.

ConnectOslo-prosjektet er en forløper til Respekt-programmet, som Senter for atferdsforskning tilbyr i dag.

Connect-programmet, og Respekt, har et bredt fokus og mange involverte parter.

I tillegg til hovedrapporten "I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov" er det også skrevet en rapport fra pilotprosjektet ConnectOslo fra skoleåret 2002-2003.

Rapporten "I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov" er tilgjengenlig for nedlasting i i pdf-format på bokmål (427 kb).

Forfattere: Grete S. Vaaland, Sigrun K. Ertesvåg, Svein Størksen, Jarmund Veland, Pål Roland og Tove Flack, 2005

Pris: kr 165,-

 

Hovedrapporten fra ConnectOslo

Hovedrapporten fra ConnectOslo