MENY

I randsonen

Rapporten tar for seg forekomst og organisering av smågruppetiltak for elever som viser problematferd og manglende skolemotivasjon på ungdomstrinnet i offentlige skoler i Norge. Bestillingsnummer: 4312.

Kartleggingen av smågruppebaserte opplæringstiltak på ungdomstrinnet er gjennomført i desember 2005 av Lillegården kompetansesenter på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Målgruppa for tiltakene er elever som viser liten motivasjon for tradisjonelt skolearbeid og som viser problematferd eller andre tegn på manglende trivsel og tilpasning i skolen. Hensikten har vært å lage en oversikt over omfang av og ulike typer organisering av slike tiltak på ungdomstrinnet i norsk grunnskole.

Tidligere undersøkelser har vist at elever i eksterne smågrupper har lavere skolefaglig og sosial kompetanse og høyere grad av problematferd enn problemdefinerte elever i normalskolen og elever i institusjonsskoler. Dette viser at elevene som får opplæring i smågruppetiltak har stort behov for et kvalitativt godt opplæringstilbud.

I randsonen er skrevet av Hanne Jahnsen, Svein Nergaard og Sandra Val Flaatten.

Utgitt av Lillegården kompetansesenter, 2006.

Pris: kr 150,-.

Selges også som pakketilbud med Den ene dagen og Er alle med? til kr 300,- for alle tre