MENY

Idéhefte for barnetrinnet

For å lykkes i arbeidet mot mobbing er det viktig at alle på skolen samarbeider. Zero-programmet er laget slik at ansatte på skolen, elever og foreldre skal kunne gjøre dette. Elevrådets idéhefte består av gode ideer til bruk i arbeidet mot mobbing. Bestillingsnr. 4248

Heftet kan være et hjelpemiddel for elevrådet og den enkelte tillitsvalgte elev som sammen med sin klasselærer kan samarbeide om arbeid mot mobbing.

I idéheftet får leseren presentert ideer til bruk både på skolen og på fritiden. Aktivitetene som blir presentert skal kunne brukes for å skape et godt klassemiljø uten mobbing.

Idéheftet er også del av en større materialpakke i Zero-programmet. Denne kan bestilles enten for barnetrinn eller ungdomstrinn og finnes i begge målformer. Ønsket målform må oppgis ved bestilling.

Redaktør: Erling Roland, 2003

Pris: kr 90,-

 

 

Idéhefte for barnetrinnet

Idéhefte for barnetrinnet