MENY

Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt

Pål Roland har i sin avhandling sett nærmere på utfordringer med implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt. Bestillingsnummer 4125.

Respekt er et skoleutviklingsprogram utviklet ved Senter for atferdsforskning. I programperioden vil skolene arbeide med å forbedre skolens faglige og sosiale læringsmiljø, ved å forebygge og redusere flere typer atferdsproblem. En god implementeringsprosess vil stå sentralt for å kunne oppnå en vellykket endring.

I sin avhandling har Roland undersøkt hvilke mekaniser som er med på å skape en god implementeringsprosess.

Pål Roland disputerte ved Universitetet i Stavanger 18. juni 2012.

Pris: kr 250,-

Omslag til avhandlingen