MENY

Implementering av skuleomfattande arbeid

Heftet ser på hvorfor og hvordan man skal jobbe systematisk med implementering av Respektprogrammet. Bestillingsnummer: 4790

Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respektprogrammet, og det setter fokus på innovasjonsprosessen av programmet i skolene. I heftet peker forfatterne på noen sentrale faktorer for initiering, implementering og videreføring. Selv om heftet tar utgangspunkt i Respekt, vil disse faktorene også være sentrale for andre endringsprosesser i skolen.

Pris: kr 100,-

Forsiden på heftet