MENY

Klasseledelse og atferdsvansker

Heftet fokuserer blant annet på klasseledelse knyttet til konsentrasjonsproblemer og mobbing. Bestillingsnummer: 4788

Respektprogrammet legger stor vekt på god klasseledelse, da dette påvirker hver elev direkte, og samtidig indirekte gjennom forming av klassemiljøet. God klasseledelse vil være en nøkkel til å utvikle gode sosiale mønstre i klassen og positive holdninger, bedre konsentrasjon om skolearbeidet, bedre disiplin og mindre mobbing.

Pris: kr 100,-

Forsiden på heftet