MENY

Mobbing i videregående skole: rapport fra en undersøkelse ved 9 skoler

Våren 1998 foretok Lillegården kompetansesenter en undersøkelse om mobbing ved 9 videregående skoler med til sammen ca 2500 elever. Resultatet foreligger i form av en fyldig rapport. Bestillingsnummer: 4315.

Svarene fra elever og lærere har likhetstrekk med tidligere undersøkelser i grunnskolen, men inneholder også mange overraskende elementer. Undersøkelsen gir en bred presentasjon av funn, av forskning og teori om mobbing, og har ideer til videre drøfting.

Gudmund Sandsleth og Hanna Marie Foldvik står bak rapporten.

Utgitt i Lillegården kompetansesenters skriftserie 1/2000.

Pris: kr 50,-