MENY

Problematferd i skolen

Heftet tar for seg reaktiv og proaktiv aggresjon, den autoritative lærerrollen, konsistens og tidlig innsats. Bestillingsnummer: 4791

Å arbeide med aggressive elever og krevende atferd er utfordrende og komplekst. Lærere som er tett innpå disse elevene trenger spesialkompetanse, da manglende kompetanse kan føre til usikker håndtering. Disse elevene trenger solide tiltak både på individ og systemnivå. I tråd med Respektprogrammet bør skolene lage en plan for hvordan disse elevene mottas og følges opp i skolen.

Pris: kr 100,-

Forsiden på heftet