MENY

Relational aggression in adolescents

Tove Flack ser i sin avhandling på hvorfor noen ungdommer blir utestengt av sine medelever. Bestillingsnummer: 4803.

I ungdomsalderen ser vi at elever kan bruke sofistikerte og indirekte aggressive metoder, som baksnakking, ryktespredning og negative signaler, for å støte enkelte elever ut av gruppa. Dette kalles relasjonell aggresjon. Tove Flacks studie viser at det å beholde eller etablere popularitet kan være en mulig grunn til at ungdommen tar i bruk slike negative strategier.

Full tittel på avhandlingen er: Relational aggression in adolescents: Exploring the associations with status goals, status stress, perspective taking and empathic concern within the framework of social goal theory.

Les mer om Flacks avhandling

Forside til Tove Flacks avhandling.